Návštěvní řád

 

Card Casino

 

 • V casinu se her mohou účastnit pouzeosoby starší 18 let, bez ohledu na jejich státní příslušnost.
 • Vstupem do casina se návštěvníci zavazují respektovat ustanovení návštěvního řádu, dále ustanovení vyplývající z herního řádu a rozhodnutí jejího vedení.
 • Casino vede denní evidenci hráčů (jméno, příjmení, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti, datum narození a rodné číslo).
 • Vstup do casina je denně 24:00 hodin. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci managementu casina.
 • Sázkové hry jsou zakázány: v den státního smutku.
 • Management casina je oprávněn odmítnout nebo omezit přístup komukoliv, a to i bez udání důvodu.
 • Návštěvníci, kteří poruší návštěvní řád nebo zadávají svým chováním příčinu k nežádoucím situacím, mohou být vyloučeni ze hry, popřípadě vykázáni z prostor casina.
 • Fotografování a filmování bez zvláštního povolení managementu v prostorách casina není dovoleno.
 • Svrchní oblečení, fotografické a filmové přístroje, magnetofony, počítače, jakož balíčky všeho druhu a objemnější zavazadla, musí být při příchodu uloženy v šatně.
 • Vstup do casina je povolen pouze v odpovídajícím společenském oblečení a obuvi.
 • Každý návštěvník by se měl ve svém vlastním zájmu seznámit s herním řádem před umístěním sázky.
 • Zbraně nebo jiné obranné prostředky musí být uloženy před vstupem do prostor casina v bezpečnostních schránkách v šatně.
 • K zajištění tohoto ustanovení je za využití technických prostředků před vstupem do prostoru casina, prováděna kontrola osob a příručních zavazadel. Odmítnutí podrobit se zmíněné kontrole může vést k zamezení vstupu do casina.
 • Poskytování a přijímání soukromých darů mezi hosty a krupiéry je zakázáno.
 • Zaměstnancům casina je zakázáno navazovat soukromé vztahy s návštěvníky.
 • Současným i bývalým zaměstnancům je zakázáno zúčastnit se her v casinu.
 • Měny se směňují podle platného kursu pouze v prostoru k tomu určenému - v pokladně casina.
 • Návštěvníkům není dovoleno provádět směnu měn mezi sebou, ani vynášet hrací žetony mimo prostory casina.
 • Návštěvníci hrající za koruny i za dolary jsou oprávněni sázet pouze u stolů k tomu určených.
 • Nalezené předměty prosíme odevzdat v šatně.
 • Náhrady požadované návštěvníky, vyplývající z pobytu v prostorách casina, se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.
 • Ustanovení návštěvního řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky casina.

 

Card Casino

 

V kontaktu

publikován: 26.5.11 1:45, autor:
Vyhledávání
Poker List

Pokerživě.czAndels Hotel PragueHotel AkcentČeská Pokerová Liga

Card Casino Prague, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on bubilegCMS v2.3L